Buro

Architectenburo Harry vd Heijden is een buro dat zich bezig houdt met woningbouw- en utiliteitsbouwprojecten van klein tot groot. We verzorgen daarbij het gehele bouwproces van ontwerp tot oplevering. Onze werkzaamheden betreffen: verbouwingen, uitbreidingen en nieuwbouw van particuliere woningen en zakelijke bedrijfspanden. Als uitgangspunt geldt dat in het ontwerp de wensen en eisen van de opdrachtgever maximaal tot uiting dienen te komen. Ons buro is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten en staat ingeschreven in het architectenregister.